dijous, 14 d’octubre de 2010

FUTUR PROPERM'ha arribat per
mail.

El trobo molt encertat.