dijous, 8 d’octubre de 2009

GRIP NOVA ?? GRIP A???? EH?????

D'una manera contundent i clara la Doctora Teresa Forcades, doctora en salut pública, fa una reflexió sobre la GRIP A aportant dades científiques i denunciant irregularitats relacionades amb el tema. Explica les conseqüències que pot comportar el fet de vacunar-se i de declarar una pandèmia i parla de les implicacions polítiques. Fa una proposta molt clara de mantenir la calma però al mateix temps demana activar amb caràcter urgent els mecanismes legals i de participació ciutadana necessaris per assegurar de forma rotunda que no es podrà forçar ningú en el nostre país a ser vacunat en contra de la seva voluntat, i que els qui decideixin lliurement vacunar-se no seran privats del dret a demanar responsabilitats ni del dret a ser compensats econòmicament (ells o els seus familiars) en cas que la vacuna els causi una malaltia greu o la mort.