dimarts, 29 de setembre de 2009

SENSE TÍTOL (2)


No et puc dir res.

Nosaltres no parlem el mateix idioma:
per molt que te m'acosti, no hi seràs.

Del poema"No et puc dir res"
del llibre de poemes
NO ET PUC DIR RES
de Laia Noguera i Clofent.