dissabte, 25 de juliol de 2009

MORRUT
Això és fer morros
i el demés són....