dissabte, 5 de juliol de 2008

ACLARIMENTS

Agraeixo els aclariments d'en Santi a les notícies i comentaris sobre el tema de les bretolades i destrosses a l'escola (diables, fusteria,...).
I ja que hi som, fer més aclariments.
Les noticies que surten a la premsa local no sempre han estat contrastades amb qui diu que les ha dit. Han parlat amb mi, el Cargol (que no ha expressat exactament el que jo vaig dir) i el diari El Punt que desconec si ha editat alguna cosa.
El 3 de vuit no s'ha posat en contacte amb mi cap vegada, tot i posar el meu nom a la noticia de l'edició de la setmana passada.
Dit això, insistir en que les coses mal fetes, ho estan, les faci qui les faci.
El fet (suposat) de conèixer els autors/es de bretolades vàries (les que siguin), o les seves famílies, no fa més perdonable l'acció o menys deplorable. No acuso a ningú en particular (que s'entengui bé, que en aquest poble tothom té la pell molt prima!): només dic que els actes passats són greus els hagi comès qui els hagi comès, sigui del poble o de fora, de dalt o de baix, gran o petit, conegut o desconegut, proper o llunyà... i que cal ensenyar (educar) a assumir les conseqüències dels nostres actes. Si no hi ha conseqüències (amb tot el que ha passat), a partir d'ara tot serà possible, tot és ja possible, i no tindrem dret a queixa.
Els adults hi hem de jugar un paper actiu, no només com a pares i mares, també com a ciutadans, com a veïns i no amagar informacions a les famílies (i aquestes saber escoltar) o passar de tot entenent que no és el nostre problema. És el nostre problema, no ens enganyem.
Deixo aquí uns paràgrafs d'una cançó d'en Sabina molt adequats per a l'ocasió. Vagin per a tothom, sobretot pels que no donen la cara (en tots els sentits de la paraula):
...Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentira,
que no te den la razón los espejos,
que te aproveche mirar lo que miras.
...que ser valiente no salga tan caro,
que ser covarde no valga la pena...
Gràcies per escoltar-me (llegir-me).